325 ViChuaYeuAnh Pris

Huynh Christian Timothy

325 ViChuaYeuAnh Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/vi-chua-yeu-anh/
  Vì Chúa Yêu Anh
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  22/10/2022
  Theo Nhạc Điệu: Từ Lúc Em Đi
  của: Anh Bằng

  “Hãy xé lòng của các ngươi, đừng xé áo của các ngươi. Hãy trở lại với ĐấChúa Yêu Anhg Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Vì Ngài là từ ái và thương xót, chậm giận và nhiều sự lành, đổi ý về sự dữ.” (Giô-ên 2:13).

  1... 2... 3...
  Vì Chúa yêu anh nhiều
  Ngài đến ngay bên anh để khuyên mời.
  Dừng chân, đứng lại,
  về ngay với Ngài.
  Tội anh Chúa tha.

  Còn đắn đo chi nhiều?
  Vì Chúa yêu anh nên vẫn mong chờ.
  Người ơi! Hãy vội
  về ngay với Ngài!
  Vì Chúa yêu anh.

  Cớ sao ngại ngần không đến ngay?
  Chúa luôn ân cần, chăn dắt ta.
  Những khi lỡ lầm, sa ngã, đi hoang
  Chúa luôn đợi chờ ta thống hối.

  Vì Chúa yêu anh nhiều
  Ngài vẫn ban cho anh bao cơ hội.
  Dừng chân, đứng lại,
  về ngay với Ngài,
  được sống an vui.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Vì Chúa yêu anh.
  Tình Chúa không phai.
Bình luận 0