327 XinLuonThuocChuaThoi Pris

Huynh Christian Timothy

327 XinLuonThuocChuaThoi Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/xin-luon-thuoc-chua-thoi/
  Xin Luôn Thuộc Chúa Thôi
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  04/11/2022
  Theo Nhạc Điệu: 等你回来
  của: 伍思凯 & 徐日勤
  Tựa Việt: Chiếc Lá Mùa Đông

  “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.” (Rô-ma 11:36).

  1… 2… 3…
  Lòng con tha thiết xin
  luôn được mãi bên Ngài.
  Lòng con không sao quên
  tình yêu của Chúa.
  Cho dẫu phải nghịch lại cả thế gian
  con sẽ chẳng ngại bước đi theo Ngài.
  Đời con xin mãi luôn
  vâng phục Chúa thôi.

  Lòng con tha thiết xin
  luôn được kính yêu Ngài.
  Lòng con yêu Jesus;
  nguyện yêu Chúa mãi.
  Năm tháng suốt cuộc đời Chúa dẫn đưa
  con sẽ vác thập giá đi theo Ngài.
  Đời con xin mãi luôn
  duy thuộc Chúa thôi.

  Vượt qua bao gian khó
  ở trong cuộc đời,
  lòng con hằng trung tín,
  sống theo Lời Chúa.
  Cuộc sống mới ngập tràn những thánh ân.
  Xin mãi mãi được diện kiến thánh nhan.
  Lòng con tha thiết xin
  luôn thuộc Chúa thôi.

  1… 2… 3…
  Lòng con tha thiết xin
  luôn được kính yêu Ngài.
  Lòng con yêu Jesus;
  nguyện yêu Chúa mãi.
  Năm tháng suốt cuộc đời Chúa dẫn đưa
  con sẽ vác thập giá đi theo Ngài.
  Đời con xin mãi luôn
  duy thuộc Chúa thôi.

  Vượt qua bao gian khó
  ở trong cuộc đời,
  lòng con hằng trung tín,
  sống theo Lời Chúa.
  Cuộc sống mới ngập tràn những thánh ân.
  Xin mãi mãi được diện kiến thánh nhan.
  Lòng con tha thiết xin
  luôn thuộc Chúa thôi.

  Vượt qua bao gian khó
  ở trong cuộc đời,
  lòng con hằng trung tín,
  sống theo Lời Chúa.
  Cuộc sống mới ngập tràn những thánh ân.
  Xin mãi mãi được diện kiến thánh nhan.
  Lòng con tha thiết xin
  luôn thuộc Chúa thôi.
  Lòng con tha thiết xin
  luôn thuộc Chúa thôi.
Bình luận 0