329 ToiLuonBuocDiTheoNgai Pris

Huynh Christian Timothy

329 ToiLuonBuocDiTheoNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/toi-luon-buoc-di-theo-ngai/
  Tôi Luôn Bước Đi Theo Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  13/11/2022
  Theo Nhạc Điệu: Ai Nhớ Chăng Ai
  của: Hoàng Thi Thơ

  Thương mến tặng cô Nguyễn Thị Mơ, một người em gái trong Chúa của chúng tôi. Nguyện Lời Chúa mãi chiếu sáng trong cô và qua cô.

  Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla

  “Rồi, Ngài phán với hết thảy mọi người: Nếu ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” (Lu-ca 9:23).

  1… 2… 3…
  Theo Chúa Jesus
  trung tín bao tháng ngày.
  Dẫu rằng bao bước chân linh trình
  vững lòng, không đắn đo, ngập ngừng.
  Vì Ngài luôn cùng tôi đi.
  Đường đời muôn vạn nẻo
  tôi luôn bước đi theo Ngài.

  Theo Chúa Jesus
  luôn lắng nghe tiếng Ngài.
  Chúa dìu tôi bước đi trong đời.
  Những lời khuyên nhủ tôi ngọt ngào.
  Và Ngài ân cần bên tôi.
  Tình Ngài ấm nồng bao la.
  Tình Ngài không đổi dời.

  Theo Chúa Jesus
  bao tháng năm qua dần
  vẫn hằng trung tín đi theo Ngài.
  Chẳng nề bao nắng mưa cuộc đời.
  Hành trình cho dù gian nan
  mà lòng tôi đã quyết
  trung kiên bước đi theo Ngài.

  Theo Chúa Jesus
  luôn luôn bước đi theo Ngài.
  Linh hồn tôi thỏa vui trong Ngài.
  Những lần lâm vấp trên đường đời
  được Ngài ân cần nâng lên,
  được Ngài đoái hoài, thương yêu,
  được Ngài an ủi nhiều.

  Sống
  bên Ngài
  mãi
  muôn đời.
  Đời đời tôi hạnh phúc.
  Đời đời tôi bình an.
  Jesus yêu tôi cứ yêu tôi hoài.

  Ngóng
  trông Ngài
  giữa
  mây trời.
  Một ngày kia Ngài đến
  và Ngài kêu gọi tôi
  mau lên theo Ngài
  vào ngay chốn thiên đàng.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Theo Chúa Jesus
  trung tín bao tháng ngày.
  Dẫu rằng bao bước chân linh trình
  vững lòng, không đắn đo, ngập ngừng.
  Vì Ngài luôn cùng tôi đi.
  Đường đời muôn vạn nẻo
  tôi luôn bước đi theo Ngài.

  Theo Chúa Jesus
  luôn lắng nghe tiếng Ngài.
  Chúa dìu tôi bước đi trong đời.
  Những lời khuyên nhủ tôi ngọt ngào.
  Và Ngài ân cần bên tôi.
  Tình Ngài ấm nồng bao la.
  Tình Ngài không đổi dời.
Bình luận 0