330 NguoiOiHayVe Pris

Huynh Christian Timothy

330 NguoiOiHayVe Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/nguoi-oi-hay-ve/
  Người Ơi, Hãy Về!
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  19/11/2022
  Theo Nhạc Điệu: Hãy Quên Nhau
  của: Phương Kim


  “Ta đã xóa sạch những sự vi phạm của ngươi như mây đậm, và những tội lỗi của ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi!” (Ê-sai 44:22).

  1... 2... 3...
  Đã bao tháng ngày cách xa rồi đó.
  Nhớ chăng người ơi, tình Chúa yêu anh?
  Cớ sao chiều theo xác thịt ham vui;
  mải mê lạc bước mà quên lối về?

  Chúa đang ngóng chờ thiết tha người hỡi!
  Hãy quay về ngay bờ bến an vui!
  Chúa đang chờ mong đón nhận tin vui.
  Chúa yêu người lắm! Người ơi, hãy về!

  Jesus hằng mong ngóng anh luôn.
  Người ơi, hãy về!
  Tình Ngài đang đón chờ.
  Jesus chờ anh đã bao năm,
  Ngài luôn mãi yêu anh.
  Người ơi, hãy quay về!

  Sẽ qua tháng ngày cách xa tình Chúa.
  Thỏa vui, bình an cùng với Jesus.
  Suốt linh trình luôn ở cạnh Jesus.
  Chúa đang chờ đón! Người ơi, hãy về!

  1... 2... 3...
  Jesus hằng mong ngóng anh luôn.
  Người ơi, hãy về!
  Tình Ngài đang đón chờ.
  Jesus chờ anh đã bao năm,
  Ngài luôn mãi yêu anh.
  Người ơi, hãy quay về!

  Sẽ qua tháng ngày cách xa tình Chúa.
  Thỏa vui, bình an cùng với Jesus.
  Suốt linh trình luôn ở cạnh Jesus.
  Chúa đang chờ đón! Người ơi, hãy về!

  Suốt linh trình luôn ở cạnh Jesus.
  Chúa đang chờ đón! Người ơi, hãy về!
Bình luận 0