335 XuanDenNhungLongConThonThuc Pris

Huynh Christian Timothy

335 XuanDenNhungLongConThonThuc Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/xuan-den-nhung-long-con-thon-thuc/
  Xuân Đến Nhưng Lòng Con Thổn Thức
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  24/12/2022
  Theo Nhạc Điệu: Đan Áo Mùa Xuân
  Của: Phạm Thế Mỹ

  1… 2… 3…
  Xuân đến rồi!
  Nhưng sao lòng thổn thức.
  Vì quê hương con đó
  đang còn nhiều khó nghèo.
  Đời đau thương nhiều quá,
  nhìn quanh trong cuộc sống,
  khao khát thánh ân Ngài
  cho ấm áp trong lòng.

  Xuân đến rồi!
  Xin dâng lời tha thiết
  cầu xin lên Thiên Chúa,
  xin Ngài thương xót nhiều.
  Từ nam ra ngoài bắc,
  người dân con được biết
  ơn cứu rỗi Tin Lành,
  danh Cứu Chúa Jesus.

  Xin Chúa thương ban ơn lành.
  Con kêu cầu Chúa,
  Ngài thương cứu dân con.
  Xin Chúa xót thương dân Việt,
  thứ tha muôn tội,
  ban cứu ân cho Việt Nam.

  Để mọi người dân
  con vui hát khúc hoan ca.
  Nhà nhà đều ca
  vang tiếng hát kính tôn Ngài.
  Khắp nơi thái an,
  sướng vui thỏa lòng;
  vì đã được
  sống trong thanh bình.

  Xuân đến rồi!
  Nhưng sao lòng thổn thức.
  Vì quê hương con đó
  đang còn nhiều khó nghèo.
  Đời đau thương nhiều quá,
  nhìn quanh trong cuộc sống,
  khao khát thánh ân Ngài
  cho ấm áp trong lòng.

  Xuân đến rồi!
  Xin dâng lời tha thiết
  cầu xin lên Thiên Chúa,
  xin Ngài thương xót nhiều.
  Từ nam ra ngoài bắc,
  người dân con được biết
  ơn cứu rỗi Tin Lành,
  danh Cứu Chúa Jesus.

  1… 2… 3…
  Xin Chúa thương ban ơn lành.
  Con kêu cầu Chúa,
  Ngài thương cứu dân con.
  Xin Chúa xót thương dân Việt,
  thứ tha muôn tội,
  ban cứu ân cho Việt Nam.

  Để mọi người dân
  con vui hát khúc hoan ca.
  Nhà nhà đều ca
  vang tiếng hát kính tôn Ngài.
  Khắp nơi thái an,
  sướng vui thỏa lòng;
  vì đã được
  sống trong thanh bình.

  Xuân đến rồi!
  Nhưng sao lòng thổn thức.
  Vì quê hương con đó
  đang còn nhiều khó nghèo.
  Đời đau thương nhiều quá,
  nhìn quanh trong cuộc sống,
  khao khát thánh ân Ngài
  cho ấm áp trong lòng.

  Xuân đến rồi!
  Xin dâng lời tha thiết
  cầu xin lên Thiên Chúa,
  xin Ngài thương xót nhiều.
  Từ nam ra ngoài bắc,
  người dân con được biết
  ơn cứu rỗi Tin Lành,
  danh Cứu Chúa Jesus.
Bình luận 0