CuocDoiToiKhiTheoBuocChanJesus_ThienBan

Huynh Christian Timothy

CuocDoiToiKhiTheoBuocChanJesus_ThienBan
Download
 • https://karaokethanhca.net/cuoc-doi-toi-khi-theo-buoc-chan-jesus/
  Cuộc Đời Tôi Khi Theo Bước Chân Jesus
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  11/09/2021
  Theo Nhạc Điệu: Đường Về Hai Thôn
  của: Phạm Thế Mỹ

  Thương mến tặng cháu Bùi Thị Mai Thảo. Nguyện tình yêu của Đấng Christ bao phủ con. Nguyện ân điển của Ngài nâng đỡ con. Nguyện sức mạnh của Ngài khiến con nên trọn vẹn trong sự đau yếu của con.

  “Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (II Cô-rinh-tô 12:10).

  1… 2… 3…
  Cuộc đời tôi khi
  theo bước chân Jesus
  linh hồn tươi mới.
  Được Ngài yêu thương
  luôn dẫn đưa chân tôi,
  mãi luôn vững lòng.
  Lòng tôi nhất quyết
  kính yêu Chúa Jesus,
  theo Ngài mãi thôi.
  Có Ngài dắt chăn tôi
  giữa đời lắm thương đau.
  Ngài dìu tôi đi tới
  chốn vinh quang: thiên đàng.

  Được Ngài yêu tôi
  tôi cứ luôn an vui
  trong tình yêu Chúa.
  Được Ngài yêu tôi
  luôn phủ che thân tôi,
  khỏi bao hiểm nghèo.
  Đời tôi đắc thắng,
  sống trong Chúa Jesus,
  linh hồn thỏa vui.
  Tháng ngày cứ qua đi,
  nhủ lòng vẫn trung kiên,
  cùng Ngài tôi đi tới
  chốn vinh quang: thiên đàng.

  Chúa yêu tôi vô cùng.
  Tình Ngài cao quý thay
  mãi không dời thay.
  Nuôi tôi trong ơn lành,
  tình Ngài bao phủ tôi
  mênh mông ngàn sau.

  Tình Jesus cao vời,
  vượt hơn bao cõi trời.
  Ngài yêu thương thế nhân
  trong tội ô.
  Kìa Jesus đang chờ.
  Người ơi mau quay về,
  được Jesus thứ tha,
  ban ơn lành.

  Cuộc đời tôi khi
  theo bước chân Jesus
  linh hồn tươi mới.
  Được Ngài yêu thương
  luôn dẫn đưa chân tôi,
  mãi luôn vững lòng.
  Lòng tôi nhất quyết
  kính yêu Chúa Jesus,
  theo Ngài mãi thôi.
  Có Ngài dắt chăn tôi
  giữa đời lắm thương đau.
  Ngài dìu tôi đi tới
  chốn vinh quang: thiên đàng.

  1… 2… 3…
  Chúa yêu tôi vô cùng.
  Tình Ngài cao quý thay
  mãi không dời thay.
  Nuôi tôi trong ơn lành,
  tình Ngài bao phủ tôi
  mênh mông ngàn sau.

  Tình Jesus cao vời,
  vượt hơn bao cõi trời.
  Ngài yêu thương thế nhân
  trong tội ô.
  Kìa Jesus đang chờ.
  Người ơi mau quay về,
  được Jesus thứ tha,
  ban ơn lành!

  Cuộc đời tôi khi
  theo bước chân Jesus
  linh hồn tươi mới.
  Được Ngài yêu thương
  luôn dẫn đưa chân tôi,
  mãi luôn vững lòng.
  Lòng tôi nhất quyết
  kính yêu Chúa Jesus,
  theo Ngài mãi thôi.
  Có Ngài dắt chăn tôi
  giữa đời lắm thương đau.
  Ngài dìu tôi đi tới
  chốn vinh quang: thiên đàng.

  Cuộc đời vui thỏa
  trong Chúa Jesus,
  khi Chúa yêu tôi.
  Ngài yêu tôi!
Bình luận 0