DoiConDayXinDangCha - Hopca - Thieunhi

Huynh Christian Timothy

DoiConDayXinDangCha - Hopca - Thieunhi
Download
 • https://karaokethanhca.net/doi-con-day-xin-dang-cha/
  Đời Con Đây Xin Dâng Cha
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  04/08/2018
  Theo Nhạc Điệu: “Hatikva”
  Quốc Ca của I-sơ-ra-ên

  “Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài. Lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.” (Thi Thiên 13:5).

  1… 2… 3…

  Đời con đây xin dâng Cha.
  Xin Ngài thương xót con.
  Dâng Cha cao sang vinh quang
  lòng tôn kính Ngài.

  Từ nay con xin theo Cha.
  Xin Ngài chăn dắt con.
  Qua bao gian nan, theo Cha
  vào trong nước Ngài.

  Ngài rất thánh khiết, công chính, luôn nhân từ.
  Tình Chúa rất lớn không có ai so bằng.
  Trong danh Ngài là bao phước thánh mãi luôn tuôn tràn.
  Trong danh Ngài chúng con được yên nghỉ hồn.
  Xin muôn đời lòng tin kính Chúa mãi luôn không ngừng.
  Xin muôn đời thánh linh Ngài bao phủ hồn.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0