• https://karaokethanhca.net/tinh-chua/
  Tình Chúa
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  26/01/2022
  Theo Nhạc Điệu: つぐない (Tsugunai)
  Tình Chỉ Là Giấc Mơ
  của: Takashi Miki

  “Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3).

  1… 2… 3…
  Tình Chúa còn mãi thiên thu.
  Ngài thương xót muôn muôn người.
  Người lún sâu trong bao đau thương.
  Vì người đã vướng bao ô tội.

  Ngài bước vào giữa cõi nhân gian.
  Tìm cứu chuộc những kẻ tin theo.
  Ngài dang cánh tay đón mời.
  Ngài tha thứ bao nhiêu tội.
  Làm nên mới bao linh hồn.

  Thắm thiết ân tình Chúa yêu ta.
  Chúa vẫn cứ ân cần ở bên ta.
  Chúa vẫn cứ muôn đời xót thương ta.
  Bởi mãi mãi ta luôn cần Chúa.

  Ôi, tình yêu Chúa
  lớn hơn không gian, còn mãi.
  Ôi, tình yêu Chúa
  cứ miên man không hề dứt.
  Tình yêu tha thiết luôn theo ta muôn nơi
  vượt cả thời gian.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Thắm thiết ân tình Chúa yêu ta.
  Chúa vẫn cứ ân cần ở bên ta.
  Chúa vẫn cứ muôn đời xót thương ta.
  Bởi mãi mãi ta luôn cần Chúa.

  Ôi, tình yêu Chúa
  lớn hơn không gian, còn mãi.
  Ôi, tình yêu Chúa
  cứ miên man không hề dứt.
  Tình yêu tha thiết luôn theo ta muôn nơi
  vượt cả thời gian.
Bình luận 0