TrongJesusTaThoaLong ThienBan

Huynh Christian Timothy

TrongJesusTaThoaLong ThienBan
Download
 • https://karaokethanhca.net/trong-jesus-ta-thoa-long/
  Trong Jesus Ta Thỏa Lòng
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  11/10/2021
  Theo Nhạc Điệu: 你莫走
  (Em Đừng Đi)
  của: 山水组合

  “Hỡi linh hồn ta! Ngươi đã nói với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Ngài là Chúa tôi. Sự thỏa lòng của tôi không vượt trên Ngài.” (Thi Thiên 16:2).

  1… 2… 3…
  Ngày tháng rồi sẽ dần qua
  Còn chi khi đôi tay đã xuôi rồi?
  Cuộc sống với những buồn vui
  trong thế gian
  theo nhau như mây trôi đi mãi.

  Cho dẫu bao nhiêu tài năng,
  bao nhiêu cao sang cũng sẽ phai tàn.
  Cho dẫu bao nhiêu quyền uy,
  cũng tan.
  Đành nhìn lại đời ta
  bao ngỡ ngàng.

  Linh hồn ta
  Đi về đâu?
  Khi rời xa
  thế gian này?
  Bao hoài mong
  trong đời ta
  nay còn đâu
  khi cuối đời?

  1… 2… 3…
  Người hỡi còn ngóng chờ chi?
  Về ngay bên Jesus Chúa Nhân Từ.
  Cuộc sống sẽ mãi mãi bình an.
  Luôn vững tin
  Jesus yêu thương ta, yêu mãi.

  Tha thứ bao nhiêu tội ô.
  Bao dung mang ta đến bên Ngài.
  Đưa dắt ta qua cuồng phong
  thế gian.
  Cùng Ngài được vào ngay
  trong Nước Trời.

  Tâm thần ta
  luôn bình an.
  Linh hồn ta
  mãi an lành.
  Khi tình yêu
  luôn tràn dâng.
  Trong Jesus
  ta thỏa lòng.

  Tâm thần ta
  luôn bình an.
  Linh hồn ta
  mãi an lành.
  Khi tình yêu
  luôn tràn dâng.
  Trong Jesus
  ta thỏa lòng.
Bình luận 0