• Who am i? x2
  who cant face the world tonight

  Mấy thằng nhóc có cách làm khác người
  cách để không khóc trước khó khăn, nở nụ cười
  Mày có thể lau đi nhiều thứ nhưng tới lúc nếp nhăn còn giữ thì chỉ có nhoẻn miệng ra và làm như nó không đau
  nhà giáo dù trò quậy vẫn không sao
  nhà giáo là trong đầu đã phải thông não
  kiến thức sắc bén hơn long đao
  sao khi ra trường mày không kể công tao?
  mấy thằng nhóc nhuộm xanh đỏ
  trên tay cốc nước xanh đỏ
  con nhỏ tới khóc lóc kể rõ
  mấy thằng nhóc lên xe rồ ga tiếng rõ to
  "gậy gộc tao để trong cốp đó
  rồi em à, thằng đó đâu
  anh sẽ tìm và nện nó bể đầu!"
  chạy một hồi rồi cũng tới quán nọ
  nhìn theo hướng chỉ kia nó đó
  thằng đực đập chai ken con một nữa
  chỉ thằng bọn trên xe nghe thật ngựa
  mấy thằng nhóc có cách làm khác người
  cách để chứng tỏ chúng không cần đến nụ cười
  mấy thằng nhóc có cách làm giống người
  cách để phủ định bọn chúng cần đến nụ cười x2

  Who am i? x2
  Who cant face the world tonight
Bình luận 0