Bài hát: Hạnh phúc vì có Cô - Tốp ca

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Hạnh phúc vì có Cô - Tốp ca
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ===
  Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
  Lời bài hát:
  Lắng nghe khổ đau, thế gian phiền não
  Dũng mãnh cầu đạo, chẳng màng lợi danh
  Chắt chiu duyên lành, giúp người thoát khổ
  Thiện tâm luôn nhớ, hạnh phúc không xa.

  Trân quý lục hòa, Pháp như mạng sống
  Tình thương cao rộng, trong niệm từ bi
  Dẫu có đôi khi, Cô phải nghiêm khắc
  Nhưng là chân thật, muốn người an vui.

  Tỏa ngát giữa đời, hương thơm đức hạnh
  Có Cô bên cạnh, hạnh phúc bình an
  Dưới ánh đạo vàng, Cô dẫn con tới
  Ơn Thầy dẫn lối, giác ngộ chân như.

  ĐK:
  Chúng con nguyện tu, lục hòa tinh tấn
  Xin nguyện vun đắp, hạt giống Bồ Đề
  Giúp người tìm về, an vui bờ giác
  Chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian.

  Hạnh phúc muôn vàn, có Cô bên cạnh
  Bồ Đề công hạnh, chúng con nguyện nương
  Giác ngộ con đường, cầu Vô Thượng Đạo
  Hộ trì Tam Bảo, còn mãi muôn đời.
Bình luận 0