Bài hát: Năm châu bốn biển - Phật tử xa xứ là con một nhà

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Năm châu bốn biển - Phật tử xa xứ là con một nhà
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ---
  Sáng tác lời: Phật tử xa xứ
  Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
  Thể hiện: Nam Lê - Thu Huyền cùng nhóm múa Phật tử Chùa Ba Vàng

  Lời 1:
  Bạn sống ở phương Đông,
  mặt trời sớm ló rạng.
  Mình sống ở phương Tây,
  cách nhau muôn dặm xa.
  Phương Bắc và phương Nam
  đều có anh em ta.
  Mặt trời Phật Pháp chiếu soi
  trong gia đình Xa xứ chúng ta.

  Từ quê hương Việt Nam
  tỏa ra khắp năm châu,
  chúng ta được gặp nhau
  tại ngôi nhà Xa xứ,
  cùng là con Sư Phụ Thái Minh -
  người sinh ra chúng con
  trong giáo Pháp nhiệm màu,
  dạy chúng con thương nhau,
  cùng quan tâm, chăm sóc,
  xem cha mẹ của nhau
  giống như cha mẹ mình;
  sống với nhau chân tình,
  biết hy sinh, đùm bọc;
  cùng dìu nhau qua bao khó nhọc.
  Và mỗi ngày bên nhau,
  tu tập và nguyện cầu
  mong cho nhau hạnh phúc,
  nguyện cùng nhau giải thoát
  khỏi nỗi khổ niềm đau,
  cùng hồi hướng nguyện cầu,
  cùng thực hành Pháp Phật.
  Luôn có Cô chủ nhiệm
  đồng hành ngày và đêm,
  Cô như người mẹ hiền
  nâng niu con từng bước.

  Và khi chúng con thành tựu,
  cùng tùy hỷ, tán dương,
  cùng được hưởng phước lành,
  đồng tri ân Tam Bảo,
  kính ân trên Thầy tổ
  và tất cả Tăng đoàn,
  tri ân Cô đồng hành,
  sách tấn không ngơi nghỉ.

  Chúng con xin đảnh lễ,
  tạ ân đức của Người.
  Sư Phụ kính yêu ơi,
  Phật tử khắp muôn nơi
  nguyện muôn đời nương tựa!

  Lần 2:
  Từ quê hương Việt Nam
  tỏa ra khắp năm châu,
  chúng ta được gặp nhau
  tại ngôi nhà Xa xứ,
  cùng là con Sư Phụ Thái Minh -
  người sinh ra chúng con
  trong giáo Pháp nhiệm màu,
  dạy chúng con thương nhau,
  cùng quan tâm, chăm sóc,
  xem cha mẹ của nhau
  giống như cha mẹ mình;
  sống với nhau chân tình,
  biết hy sinh, đùm bọc;
  cùng dìu nhau qua bao khó nhọc.
  Và mỗi ngày bên nhau,
  tu tập và nguyện cầu
  mong cho nhau hạnh phúc,
  nguyện cùng nhau giải thoát
  khỏi nỗi khổ niềm đau,
  cùng hồi hướng nguyện cầu,
  cùng thực hành Pháp Phật.
  Luôn có Cô chủ nhiệm
  đồng hành ngày và đêm,
  Cô như người mẹ hiền
  nâng niu con từng bước.

  Và khi chúng con thành tựu,
  cùng tùy hỷ, tán dương,
  cùng được hưởng phước lành,
  đồng tri ân Tam Bảo,
  kính ân trên Thầy tổ
  và tất cả Tăng đoàn,
  tri ân Cô đồng hành,
  sách tấn không ngơi nghỉ.

  Chúng con xin đảnh lễ,
  tạ ân đức của Người.
  Sư Phụ kính yêu ơi,
  Phật tử khắp muôn nơi
  nguyện muôn đời nương tựa!
Bình luận 0