• Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ---
  Sáng tác lời: Phạm Thị Yến - PD Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
  Thể hiện: Kim Oanh

  Lời bài hát:
  Nam mô cứu khổ cứu nạn
  Bồ Tát Quán Thế Âm
  Nam mô Nhĩ căn Viên thông
  Đại từ đại bi
  cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Dù cho lửa cháy, nước trôi
  hay gặp giặc cướp bủa vây giữa đường;
  quỷ ma, la sát nhiễu nhương,
  nhất tâm xưng niệm tám phương an lành.
  Bồ Tát Quán Thế Âm.

  Nam mô Nhĩ căn Viên Thông
  Đại từ đại bi
  cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.
  Nhất tâm thường niệm liền lìa lòng dục, giận hờn, ngu si.
  Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Muốn sinh trai, gái tuỳ sinh,
  tướng hình đẹp tốt, thông minh rạng ngời,
  Nhất tâm lễ lạy, cúng dường, niệm Quán Âm.
  Một lòng tu hạnh từ bi,
  nhất tâm lễ lạy cúng dường niệm Quán Âm.

  Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
  Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
  Nam mô Nhĩ căn Viên thông
  Đại từ đại bi
  cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
  Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
  Nam mô Đại từ đại bi
  cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

  Nam mô Nhĩ căn Viên thông
  Đại từ đại bi
  cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Nam mô Đại từ đại bi
  cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.
https://www.buymeacoffee.com/rockhead19Y Donate Now - Donate Today
Bình luận 0