• Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ===
  Lời hát: Sinh nhật kỳ diệu
  Âm nhạc vui
  núi rừng vui
  Nước róc rách với chim hoà ca. la…la…la…la…la…la
  Ý nghĩ vui
  Lời nói vui
  Thân thiện thay pháp tu lục hoà.la…la…la…la…la…la

  Đạo hữu ta
  Hát khúc ca
  Sinh nhật, sinh nhật
  Đạo hữu ta
  Hát khúc ca
  Sinh nhật câu lạc bộ.. cúc vàng..

  Là Chim vui hát ca
  Núi rừng cũng vui rộn ràng
  Lòng Phật tử hân hoan
  Kính Mừng sinh nhật Sư Phụ
  Người dạy cho chúng con
  Tu pháp tu lục hoà
  Lòng Phật tử hân hoan
  Tu pháp tu lục hoà
  ---
  Lời 2:
  Nào là gió
  lượn bên (bỏ: sườn) núi
  Nào là suối
  cất tiếng hát (bỏ:vui)
  Nào là bánh
  Nào là hoa
  Hòa cùng tâm kính ân
  Hương đức tu lục hoà

  Mùng 3 tháng 3
  Kỷ niệm sinh nhật
  Sinh nhật giác ngộ
  Sinh nhật trí tuệ
  Sinh nhật vui thật vui
  Điệp khúc:
  Là Chim vui hát ca
  Núi rừng cũng vui rộn ràng
  Lòng Phật tử hân hoan
  Kính Mừng sinh nhật Sư Phụ
  Người dạy cho chúng con
  Tu pháp tu lục hoà
  Lòng Phật tử hân hoan
  Tu pháp tu lục hoà

  Chim hát suối reo ca
  Phật tử vui rộn ràng
  Mừng Sinh nhật kỳ diệu (ấy a)
  Mừng Sinh nhật nhiệm mầu
  Sinh nhật thật vui.
Bình luận 0