Bài hát: Thiên Y và sự kiện hạ sinh của Tổ Sư Ca Diếp

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Thiên Y và sự kiện hạ sinh của Tổ Sư Ca Diếp
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  =========================
  Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Chu Oanh
  Thể hiện: Ca sĩ Quang Cảnh, Hồng Ánh cùng dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia và vũ đoàn Athena
  ---
  Lời bài hát: Thiên Y và sự kiện hạ sinh của Tổ Sư Ca Diếp

  Vương Xá thành trù phú,
  nước Ma-già-đà xinh tươi,
  đản sinh Ca Diếp Tổ Sư
  đại phú Bà-la-môn Ni-câu-lô-đà-yết-ba
  được thiên y cúng dường,
  gia tộc Bà-la-môn
  được thiên y cúng dường
  khi hạ sinh Đồng tử Tất-bát-la-da-na.

  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  hạ sinh, thiên y cúng dường
  dưới gốc cây Thọ Sinh.

  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  dòng Bà-la-môn,
  thông minh trí tuệ,
  bốn bộ Vi-đà, tướng số, chiêm tinh,
  lý luận đanh thép
  vang tiếng nơi nơi.
  Nhưng tự mình giác ngộ,
  nhàm chán các pháp thế gian
  thảy đều giả dối.
  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  tâm thường ưa thích
  hướng về cửa Niết-bàn.

  Lần 2:
  Đại phú Bà-la-môn Ni-câu-lô-đà-yết-ba
  được thiên y cúng dường,
  gia tộc Bà-la-môn
  được thiên y cúng dường
  khi hạ sinh Đồng tử Tất-bát-la-da-na.

  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  hạ sinh, thiên y cúng dường
  dưới gốc cây Thọ Sinh.

  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  dòng Bà-la-môn,
  thông minh trí tuệ,
  bốn bộ Vi-đà, tướng số, chiêm tinh,
  lý luận đanh thép
  vang tiếng nơi nơi.
  Nhưng tự mình giác ngộ,
  nhàm chán các pháp thế gian
  thảy đều giả dối.
  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  tâm thường ưa thích
  hướng về cửa Niết-bàn.

  Kết bài:
  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  trong bao đời quá khứ,
  từ nơi chư Phật
  trồng vô số thiện căn,
  ưa vui phạm hạnh -
  Ca Diếp Tổ sư.

  Đồng tử Tất-bát-la-da-na
  đản sanh thiên y cúng dường.
  Ưa vui phạm hạnh -
  Ca Diếp Tổ sư.
Bình luận 0