Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói gì về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng?

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói gì về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng?
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
Bình luận 0