Sứ mệnh của người sứ giả tại gia trong giáo Pháp Như Lai

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Sứ mệnh của người sứ giả tại gia trong giáo Pháp Như Lai
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Theo dõi các bài chia sẻ về cuộc sống và trạch Pháp của Phật tử Phạm Thị Yến tại các trang:
  Youtube: https://www.youtube.com/phamthiyentamchieuhoanquan/?sub_confirmation=1
  Website: https://phamthiyen.com/
  Fanpage: facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
  Facebook: https://www.facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
Bình luận 0