Vì sao Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) phải trốn nhà đi tu? - Có phải Ngài không viên mãn đức hạnh?

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Vì sao Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) phải trốn nhà đi tu? - Có phải Ngài không viên mãn đức hạnh?
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
Bình luận 0