Chỉ Có Pháp Hiện Tại

Thích Bảo Nguyên

Chỉ Có Pháp Hiện Tại
Download
 • Pháp thoại: Chỉ Có Pháp Hiện Tại
  Bài số: 08
  Album: Pháp Sơ Thiện 2023
  Giảng ngày: 13/08/2023
  Nơi giảng: Tâm An Viên, Quốc Oai, Hà Nội
  Phật tử vấn đạo: Quý phật tử Hà Nội
  Ngày cập nhật: 22/08/2023
Bình luận 0