Cho Đi Sẽ Còn Mãi

Thích Bảo Nguyên

Cho Đi Sẽ Còn Mãi
Download
 • Pháp thoại: Cho Đi Sẽ Còn Mãi
  Bài số: 09
  Album: Pháp Sơ Thiện 2023
  Giảng ngày: 14/08/2023
  Nơi giảng: Chùa Lao, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
  Phật tử vấn đạo: Quý sư cô và phật tử Bắc Giang
  Ngày cập nhật: 22/08/2023
Bình luận 0