Đoạn Diệt Lậu Hoặc Phiền Não

Thích Bảo Nguyên

Đoạn Diệt Lậu Hoặc Phiền Não
Download
 • Pháp thoại: ĐOẠN DIỆT LẬU HOẶC PHIỀN NÃO
  Bài số: 01
  Album: Pháp Sơ Thiện 2021
  Giảng ngày: 02/01/2021
  Nơi giảng: Tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử Quy Nhơn, Biên Hòa
  Ngày cập nhật: 07/01/2021
Bình luận 0