Quy Y Pháp Là Diệt Khổ

Thích Bảo Nguyên

Quy Y Pháp Là Diệt Khổ
Download
 • Pháp thoại: Quy Y Pháp Là Diệt Khổ
  Bài số: 06
  Album: Pháp Sơ Thiện 2022
  Giảng ngày: 06/02/2022
  Nơi giảng: Tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  Phật tử vấn đạo: Quý phật tử ở Tây Ninh
  Ngày cập nhật: 06/06/2022
Bình luận 0