Vô Minh Diệt Là Hành Khổ Diệt

Thích Bảo Nguyên

Vô Minh Diệt Là Hành Khổ Diệt
Download
 • Pháp thoại: VÔ MINH DIỆT LÀ HÀNH KHỔ DIỆT
  Bài số: 01
  Album: Pháp Sơ Thiện 2020
  Giảng ngày: 05/01/2020
  Nơi giảng: Tại Châu Pha, Bà Rịa-Vũng Tàu
  Phật tử vấn đạo: Quý sư cô và phật tử
  Ngày cập nhật: 12/01/2020
Bình luận 0