EM VIẾT NÊN / TRANG (snippet)

TRANG

EM VIẾT NÊN / TRANG (snippet)
Download
 • hanoi, ngày .. tháng .. năm ..,

  em sẽ đi theo tình ca, em viết nên.

  || on a side note: thank you, for helping me film some of these lovely footages.

  .

  EM VIET NEN
  OFFICIAL M/V: https://www.youtube.com/watch?v=K5Nw-giSen8

  .

  © TRANG MUSIC 2018
Bình luận 0